Правилник на
вътрешният
ред
Договор за пребиваване в къщата

Сключването на договор между къщата за гости и потенциалния гост започва с постъпване на резервация (намерение) за пребиваване в къщата.
За да гарантира резервацията си потенциалният гост трябва да предплати най-малко сума, равна на 50 % от стойността на нощувката.
Ако госта не наеме предвидената съгласно резервацията стая, и не направи анулация в едноседмичен срок преди датата на пристигане, той дължи неустойка в размер на предплатената сума (капаро).
Договорът за пребиваване се сключва минимум за една нощувка, която обхваща времето от– пристигане в 14.00 ч. на обяд на първия ден и заминаване до 12.00 ч. на другия ден. Ако гостът остане по-дълго от предвидения срок и не продължи престоя си в хотела, му се начислява такса в размер на 50 % върху стойността на нощувката, която се таксува като почивка.
Къщата за гости се задължава да предостави услуги, съответстващи на изискванията за категоризация и обявените предварително цени.
При констатирани груби нарушения на вътрешния ред в къщата, нарушаване на законите и правовия ред в страната, накърняване доброто име и престижа на къщата, собственика има право да прекрати договора и престоя на гостите .

2. Права и задължения на гостите
Гостите нямат право да внасят и използват електронагревателни (отоплителни) уреди и съоръжения по време на престоя си в хотела.
Гостите на къщата за гости по време на престоя си нямат право да внасят и използват хранителни продукти в стаите , такива се консумират в местата определени за хранене.Същите се оставят за съхранение в оборудваната за целта кухня.
Гостите на къщата с престоя си не трябва да създават дискомфорт на живущите около къщата / говорене на висок глас, слушане на силна музика , използване на пиротехнически средства / съгл. Изискванията на Наредба 6 за показателите за шум в околната среда/ 2006/
В сградата на къщата е забранено внасянето и складирането на леснозапалими, взривни и обемисти предмети (багажи, мотоциклети, велосипеди и др.)
Не е разрешено внасянето на домашни животни (кучета, котки и др.),
Не е разрешено разместването на мебели и имущество в стаите и помещенията на хотела (без съгласуване със собственика на къщата).
Забранява се изнасянето на всякакъв вид имущество (хавлии, кърпи, инвентар, посуда и др.) по време на престоя на гостите в къщата.
Гостите на къщата носят материална (финансова) отговорност за повреденото и изгубено имущество.
Гостите са длъжни при настаняване в къщата да предоставят документ за самоличност за адресна регистрация.
Забранено е воденето на външни лица на територията на къщата за пребиваване без разрешение от собственика на къщата.
При напускане на къщата гостите са длъжни да затварят външните прозорци и врати на стаите .
При напускане на къщата гостите са длъжни лично да оставят ключовете на Рецепцията.

3. Начини на резервиране
Резервация на место в къщата.
Резервация по телефона или имейла посочен в сайта .
Резервация по банков път или в брой .

4. Анулиране на резервация
Анулация за индивидуални туристи – ако е направена анулация 7 дни преди датата на пристигане туриста не дължи неустойка. Ако този период не е спазен дължи неустойка в размер на капарото.
Анулация за групи туристи – ако е направена анулация 15 дни преди датата на пристигане туристите не дължат неустойка. Ако този период не е спазен дължат неустойка в размер на капарото.

5. Резервиране, капариране и анулация през празниците – Студентски празник, Коледа, Нова година:
Резервацията се счита за потвърдена след заплащане на капаро в размер на 50 % най-малко 1 месец преди пристигане на туристите.
Анулация – ако е направена анулация 1 месец преди датата на пристигане на туристите не се дължи неустойка. Ако този период не е спазен се дължи неустойка в размер на капарото.